Væksthus Spøttrup

Væksthus Spøttrup - 26. april 2022

Vær med til at skabe Væksthus Spøttrups fremtid

Der fortælles om ideen, og stedet vises frem tirsdag den 26. april. Samtidig er der stiftelse af en ny støtteforening for projektet.

Har du lyst til at være med til at udvikle et helt nyt oplevelsessted ved Spøttrup Borg, der skal fortælle nye historier og give viden videre om borgen, naturen, den grønne omstilling og de mange projekter og produkter der er på Spøttrupegnen? Så er der mulighed for at få mere at vide tirsdag den 26. april.

Kl. 18.00 er der rundvisning på Søndermarken 1, hvor det nye væksthus bliver placeret lige overfor Spøttrup Borg. Bagefter er der samling i Spøttrup KulturHal kl. 19.00 – 21.00. Her fortæller vi sammen med arkitekter og projektudviklere om, hvilke tanker der lige nu er omkring stedet. Samtidig bliver der mulighed for at stille spørgsmål og ikke mindst komme med egne ideer, tanker og visioner. Til sidst er det stiftende generalforsamling for Væksthus Spøttrups Støtteforening.

Der er brug for at samle alle gode kræfter omkring væksthuset, borgen, egnen og vores fælles fremtid. Væksthus Spøttrup er et projekt, hvor der bliver mulighed for at være med på alle mulige måder alt efter interesser, tid og ressourcer. En start kan være at melde sig ind i støtteforeningen, hvilket der også bliver mulighed for på aftenen.

Både rundvisningen og mødet er gratis, og der vil være en let forplejning og kaffe. Bestyrelsen for Fonden Spøttrup Studegård er værter, og der er ikke tilmelding. Mød bare op og tag gerne naboen med.

Fakta:

Væksthus Spøttrup skal fungere som et videns-, inspirations- og oplevelsessted for menneskers brug af jordens ressourcer på et bæredygtigt grundlag og til daglige behov. Væksthuset skal drives og udvikles af frivillige. Det skal have husmandsstedet som historisk og nutidigt omdrejningspunkt for sine aktiviteter og samtidig være tæt forbundet med aktiviteterne udgående fra Spøttrup Borg.

Væksthus Spøttrup er ejet af fonden Spøttrup Studegård, der stiller stedets bygninger og faciliteter til rådighed. Fonden købte i 2021 Søndermarken 1 med hjælp fra Skive Kommune til formålet. Ejendommen er en del af den velbevarede, historiske husmandsudstykning, der præger landskabet omkring Spøttrup Borg og med jordtilliggender langs borgens arealer og ned til Spøttrup Sø.

Sammen med fonden skal en støtteforening være med til at udvikle og drive de forskellige aktiviteter. Støtteforeningens formål er at yde Væksthus Spøttrup støtte, såvel praktisk som økonomisk. For at opfylde formålet kan støtteforeningen gennemføre egne aktiviteter. Sådanne aktiviteter kan være praktiske arbejdsopgaver, gennemførelse af aktiviteter og afholdelse af arrangementer. Støtteforeningen kan endvidere yde Spøttrup Væksthus bistand i lignende situationer. Støtteforeningens formål er almennyttigt, da foreningen gennem sine aktiviteter skaber grundlag for at støtte Væksthus Spøttrup. 

For yderligere oplysninger kontakt: Arne Bisgaard: abisgard@hotmail.com tlf.: 21246648