Arealerne omkring Spøttrup Sø

Her under ses de arealer, som hidtil indgik i Fonden Spøttrup Studegårds landskabsplejeprojekt.

De skraverede arealer rundt om Spøttrup Sø ejes af Naturstyrelsen Midtjylland, men vi har overtaget landskabsplejen i perioden 2012-2020. Denne aftale er IKKE forlænget fra 2021. Der for er projekt "Scor en stud" sat på pause.

På nord og østsiden har vi haft en aftale om afgræsning med en økologisk kvæggård, som har 30-40 kvæg på græs.

På sydvestsiden (fra åen og syd på) har projekt "Scor en stud" haft 10-15 økologiske sallingstude på græs.

Det røde felt mod sydvest er Fondens egne arealer, som efter høst også bruges til afgræsning i projekt "Scor en stud".

Der er anlagt travestier rundt om hele søen.